គំនិតថ្ងៃនេះ

ក្នុងផ្នែកនេះខ្ញុំនឹងសរសេរអ្វីទាក់ទងទៅនឹងអ្វីមួយដែលនាំទៅរកការពិភាក្សារ

និងការត្រិះរិះពិចារណា។ វាអាចគ្រាន់ជាគំនិតមួយរឺក៏ជារឿងកំប្លែងដែលអាចអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាសើចសប្បាយ

ប៉ុន្តែលាយឡំនឹងការគិតដោយមិនដឹងខ្លួន។

Advertisements

3 thoughts on “គំនិតថ្ងៃនេះ

 1. Soursdei Sethy,
  Khnhom som sorsar nov komnith pduoch pdam nis. Khnhom chang sorser pheasar Khmer, te pel bak chol blog rok kanleng phdor font ot kheunh, pel veay tov chenh te English. Som karona chuoy nenuam phorng.
  Orkun chea anek
  Anung

  1. វាមិនមែនមកពីប្បុកទេ គឺវាមកពីស៊ីស្តែមរបស់អ្នក។ តើអាចប្រាប់ខ្ញុំបានទេថា ថាប្រើស៊ីស្តែមអ្វីដែរ? វីស្តាឬ??

  2. Kindly apologized for writing in English, since I doubt you could not read Khmer Unicode. What system do you use ? (Windows XP, Vista, 7 or Linux – Ubuntu etc… ) ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s