និយមន័យរបស់ពាក្យតក្កវិជ្ជា

តក្ក​វិជ្ជា ( ន. )  វិជ្ជា​ត្រិះរិះ គឺ​ចំណេះ​ខាង​ពិចារណា​រិះ​រក​ហេតុ​ផល​ដែល​ប្លែក​ឲ្យ​ឃើញ​ប្រាដក​ដោយ​គំនិត​ ខ្លួន​ឯង, វិជ្ជា​សម្រាប់​ត្រិះរិះ​រាវ​រក​ខាង​របៀប​បែប​បទ​ក្នុង​ការ​និយាយ​ស្ដី​ឬ​ ក្នុង​កិច្ចការ​ផ្សេង​ៗ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​សមរម្យ​ទៅ​តាម​លក្ខណៈ​នៃ​ហេតុ​ ផល… : មនុស្ស​គ្មាន​តក្កវិជ្ជា និយាយ​ចាប​ចុង​ប្រយុង​ដើម​ស្ដាប់​មិន​បាន ។

ខ្ញុំបានចាំថាកាលពីខ្ញុំនៅថ្នាក់ទី៩ ខ្ញុំបានសិក្សាពីតក្ក​ វិជ្ជាប៉ុន្តែនៅពេលនោះខ្ញុំដូចជាមិនយល់ពីអត្តន័យរបស់វាទេ។ ខ្ញុំត្រូវចាំរហូតដល់៦ ៧ ឆ្នាំក្រោយមកទើបខ្ញុំយល់ពីអត្តន័យរបស់វា។

តក្កវិជ្ជាវាដើរតួរសំខាន់ណាស់សំរាប់បុគ្គលគ្រប់រូបក្នុងការបកស្រាយត្រិះរិះ

ដើម្បីទាញរកហេតុផលដែលចេញពីអ្វីមួយដែលត្រឹមត្រូវទៅរកអ្វីមួយទៀតដែលត្រឹមត្រូវ។

ក្មេងៗនៅស្រុកយើងមិនសូវជាយល់ពីវាប៉ុន្មានទេ។ នេះជាអ្វីមួយដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹង។

Advertisements

3 thoughts on “និយមន័យរបស់ពាក្យតក្កវិជ្ជា

  1. តើអ្នកដឹងថា វិទ្យានេះមានប្រភពមកពីណាទេ? ហើយចាប់ផ្តើមពេញនិយមពីសម័យណាមកទេ? :mrgreen:

  2. ខ្ញុំមិនប្រាកដទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាកើតមកយូរណាស់មកហើយនិងអាចមានប្រភពពី
    ប្រទេសផ្សេងៗនៅលើសកលលោក ប៉ុន្តែវាអាននឹងមិនមានឈ្នោះដូចគ្នា។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ជួយអ្នកអាចសាកល្បងស្រាវជ្រាវបំពេញបន្ថែមពីប្រភពនិង
    ដើមកំនើតរបស់វា។
    មានសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមួយដែលស្ថិតនៅអស័យដ្ឋាននេះ
    http://en.wikipedia.org/wiki/Logic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s