ខែកុម្ភះ តើអ្នកដឹងទេថាមានន័យដូចម្តេច?

មានឱពុកមា្តយមួយចំនួនដែលបានដាក់ឈ្មោះកូនទៅតាមថ្ងៃនិងខែដែលកើត

ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍អំពីអត្ថន័យរបស់វាទេ។

តួយ៉ាងដូចជាខែកុម្ភះ បើតាមវចនានុក្រមរបស់សម្តេចសង្ឃជួន ណាត

កុម្ភះមានន័យថាក្អម ឆ្នាំង។ ដូច្នេះបើអ្នកណាមានឈ្នោះថាកុម្ភះ

យើងអាចហៅគេថាលោកក្អមរឺអ្នកនាងឆ្នាំង។ គួរអោយចង់សើច តែវាជាការពិត។

វាមិនចំឡែកទេដែលមនុស្សមានឈ្នោះអីចឹង។ នៅស្រុកបារាំងក៍មិនខ្វះដែរមនុស្សដែលមានឈ្នោះហាងលក់នំរឺ

ក៍មេសោនេះប្រសិនបើយើងបកប្រែជាភាសារខ្មែរ។

Advertisements

8 thoughts on “ខែកុម្ភះ តើអ្នកដឹងទេថាមានន័យដូចម្តេច?

  1. បើតាមខ្ញុំដឹង​លោកគ្រួ ខែ​កុម្ភៈនេះ ជាខែដែល​មនុស្ស​ពិសាអាហា​តិច​ជាង​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ 🙂

  2. ខ្ញុំ​ថា​បើ​នៅ​ខ្មែរ​ ខែ 4​ បើ​នៅ​ចិន​ វៀត​ណាម​ខែ 2 បើ​នៅ​បារាំង​ខែរ​ ១២ ព្រោះ​ជា​ទូ​ទៅ​ចូល​ឆ្នាំ/ណូអែល​ ចឹង​ហើយ​ទៅ​ផ្ទះ​គិត​តែ​ញ៉ាំ​ និង​ ជប​លៀង 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s