ប្រកូតបាល់ទាត់នៅភ្នំពេញ

ខ្ញុំបានទៅចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់រវាងក្រុមក្រឺនណូប (Grenoble Foot 38) និង

ក្រុមប៉ារីសសាំងយាមាំង (PSG) នៅឯពហុកីឡាដ្ឋាន (Stade des Alpes)។ ខ្ញុំនឹកស្រម័យនៅថ្ងៃណាមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងឬក៏នៅតាមបណ្តាខេត្តនានា

ដែលមួយដងមួយការរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ឬក៏អាទិត្យយើងអាចទៅមើលការប្រកួតបាល់

រវាងក្រុមប្រចាំខេត្តនិមួយៗដោយរីករាយ។ តាមតែខ្ញុំដឹងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិរបស់យើង

ដូចជាមិនទាន់ជួសជុលហើយទាំងស្រុងទេ ប៉ុន្តែដូចឃើញតែជួសជុលជានិច្ច។ ក្មេងអីលូវ

មិនសូវជាចូលចិត្តលេងបាល់ទេ តែបើចង់លេងក៏មិនដឹងជាទៅលេងនៅឯណា មូលហេតុ

ដោយសារតែមិនទីធ្លានិងម្យ៉ាងវិញទៀត ពួកគេបែបរវល់លេងអ្វីផ្សេង។ ខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកលេង

បាល់អ្វីដែរ អត់ចេះទាត់បាល់ផង។ កាលនៅរៀនគឺគ្រាន់ជាពូកលក់សណ្តែកដី

នៅពីក្រៅទីលានតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែសំរាប់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ ខ្ញុំសុំជំរុញអោយមានការលេង

កីឡាច្រើនសំរាប់ក្មេងរបស់យើងជំនាន់ក្រោយ។ យើងគួរតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាង តើអ្នកមានគំនិតអ្វីដែរ?


One thought on “ប្រកូតបាល់ទាត់នៅភ្នំពេញ

  1. នៅស្រុកខ្មែរក៏មានការប្រកួតដែរ ប៉ុន្តែនៅតែស្តាតអូឡាំពិចប៉ុណ្ណោះ។ បើចង់ដឹងច្បាស់សិទ្ធីអាចចូលទស្សនាប្លក់របស់ខ្ញុំ http://www.roubroum.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s